การแก้ปัญหาเสียงก้อง​สถานปฎิบัติธรรม​

สถานปฏิบัติธรรม …

งานติดตั้งฝ้าอะคูสติก ที่สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมช่องชีวิต หินกอง สระบุรี

งานติดตั้งฝ้าอะค…

งานติดตั้งฝ้าอะคูสติก สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

ภาพผลงานของทีมงา…