แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด

ปัญหาเสียงดังนั้น ถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเราต้องลดลงอย่างมาก โดยส่งผลกระทบให้ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และประสิทธิภาพในการทำงานถูกบั่นทอน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเสียงดังในที่อยู่อาศัย ก็ยังถือว่าเป็นโจทย์ที่ง่ายและซับซ้อนน้อยกว่าปัญหาเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมมากนัก เพราะโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีพื้นที่ โครงสร้าง และปัจจัยแวดล้อมที่มากกว่า ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จริงๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวเรื่องเสียงโดยตรง ซึ่งวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังประสบปัญหาเสียงดังอยู่ ทีมงาน SCG จึงจะพาไปดูตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาเสียงดังที่โรงงานกล่องกระดาษ สยามบรรจุภัณฑ์ บางคูวัด ในปทุมธานี โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

1. ลงสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์ให้ดีถึงสาเหตุที่มาของปัญหา

เนื่องด้วยการแก้ไขปัญหาเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นจะต้องทำอย่างรอบคอบ ถูกต้อง ตรงจุด เพื่อให้สามารถลดปัญหาเสียงดังลงได้จริง ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง Acoustic Expert ของ SCG จึงจำเป็นต้องลงไปสำรวจพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลจากการลงพื้นที่สำรวจก็พบว่า ปัญหาเสียงดังนั้น มีต้นตอมาจาก “ท่อส่งเศษกระดาษ” โดยในเบื้องต้น ได้มีการนำเอาฉนวนใยแก้วมาหุ้มท่อเอาไว้ และหุ้มทับด้วยแจ็คเก็ตในบริเวณส่วนข้อต่อ เพื่อหวังว่าเสียงดังจะลดลง แต่ปรากฏว่ากลับทำให้มีเสียงดังขึ้นกว่าจุดอื่นๆ เนื่องมาจากกระดาษจะกระทบกันมากกว่า

แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด

2. ตรวจวัดระดับค่าเสียงดัง และวางแผนยับยั้งป้องกันแก้ไข

หลังจากการลงสำรวจพื้นที่จริงและทราบถึงสาเหตุที่มาของปัญหาเสียงดังแล้ว ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง Acoustic Expert ของ SCG จึงได้ทำการ “ตรวจวัดระดับค่าความดังเสียง” เพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดว่า ณ ปัจจุบัน ปัญหาเสียงดังในบริเวณดังกล่าวนั้นมีค่าเท่าไร เพื่อให้สามารถวางแผนในการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยผลจากการวัดระดับค่าเสียงนั้นปรากฏว่า มีความดังอยู่ที่ 83.0 dB ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับดังค่อนข้างมาก และรบกวนการทำงานของพนักงาน

แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด

3. ลงมือแก้ไขปัญหา ด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าจากเป็นเทศญี่ปุ่น

หลังจากตรวจวัดค่าจนทราบระดับความดังของเสียงแล้ว ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง Acoustic Expert ของ SCG จึงได้ลงมือออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ “ฉนวนใยแก้ว” หุ้มท่อลำเลียงเศษกระดาษ หลังจากนั้นจึงใช้ “Rubber Foam” ซึ่งเป็นวัสดุที่ผลิตจากเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และเป็น Polymer ชนิดที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น กันน้ำได้ และสามารถกันเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาหุ้มท่อลำเลียงเศษกระดาษเอาไว้อีกชั้น เพื่อให้สามารถลดความดังของเสียงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด

4. ประเมินผลการแก้ไข วัดระดับเสียงให้แน่ใจว่าได้ผล

ภายหลังจากการดำเนินการออกแบบและแก้ไขปัญหาเสียงดังท่อลำเลียงเศษกระดาษ และเก็บรายละเอียดหน้างานให้เรียบร้อยแล้ว ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง Acoustic Expert ของ SCG จึงได้ทำการตรวจวัดระดับค่าความดังเสียงอีกครั้ง เพื่อประเมินผลการทำงาน ซึ่งปรากฏว่า เสียงภายหลังจากการติดตั้งฉนวนใยแก้ว และ Rubber Foam แล้ว สามารถทำให้ความดังเสียงลดลงไปได้ถึง 11.7 dB โดยลดจาก 83.0 dB ลงไปเหลือเพียง 71.3 dB ซึ่งถือว่าเป็นระดับความดังที่ผ่านมาตรฐานระดับเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม และทำให้พนักงานทำงานได้อย่างราบรื่น สบายใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด แก้ปัญหาเสียงดัง โรงงานกล่องกระดาษ @ บางคูวัด

จากตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเสียงดังของโรงงานผลิตกระดาษ สยามบรรจุภัณฑ์ บางคูวัด เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ที่มาของปัญหาเสียงดังนั้น จะแตกต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป คือไม่ใช่ห้องเครื่องจักรที่เป็นห้องสี่เหลี่ยม แต่เป็นท่อลำเลียงกระดาษที่มีรูปทรงที่แตกต่างไป นั่นเองจึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้แผ่นกั้นเสียงที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมที่เป็นมาตรฐานได้ แต่ต้องใช้การออกแบบแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะทาง ซึ่งจุดนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า สำหรับปัญหาเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีความยากและซับซ้อนกว่าปัญหาเสียงในอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป และหากต้องการจะแก้ไขและควบคุมให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วล่ะก็ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรด้านเสียงโดยตรง ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด เห็นผลลัพธ์ และควบคุมงบประมาณในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และไม่ต้องเสียเวลาหรือมีปัญหากลับมาแก้ไขงานซ้ำเดิมอีกให้เสียเวลา เสียงบประมาณมากขึ้น

สนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเสียง สามารถติดต่อวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกของเราได้ ที่กล่องข้อความในเว็บไซต์ Line@ หรือ Inbox Fanpage

READ  อยาก Work From Home ไร้เสียงรบกวน ควรติดตั้งผนังกันเสียง
Loading Facebook Comments ...

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่ Acoustic Expert เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดยที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า