งานติดตั้งฉนวนดูดซับเสียง ห้องประชุมสยามวิจัยและนวัตกรรม

งานติดตั้งฉนวนดูดซับเสียง ห้องประชุมสยามวิจัยและนวัตกรรม

รู้จักกับบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด

จุดเริ่มต้นของบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด มาจากมติของคณะกรรมการบริหาร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม “เครือซิเมนต์ไทย” ให้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา (กรุงเทพฯ) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2532 และได้ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา (กรุงเทพฯ) ขึ้นที่ ถนนรัชดาภิเษก ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 50 ไร่ โดยมีพิธีเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2534 และได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้รับการจดทะเบียนบริษัท ดำเนินงานด้านวิจัยจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2540 ภายใต้ชื่อ “บริษัท สยามวิจัยและพัฒนา (กรุงเทพฯ) จำกัด” โดยมีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครือซิเมนต์ไทย ในกลุ่มสินค้าหลัก คือ กลุ่มซีเมนต์เทคโนโลยี กลุ่มคอนกรีตเทคโนโลยี กลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์เทคโนโลยี กลุ่มยิปซัมเทคโนโลยี และ กลุ่มเซรามิกและวัสดุทนไฟเทคโนโลยี อีกทั้งได้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ดอนเมือง) เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้างและโลหะในลำดับต่อมา

ในปี พ.ศ.2548 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เนื่องจากสถานที่ตั้งใหม่อยู่ใกล้กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท เอสซีไอ วิจัยและนวัตกรรม จำกัด” และ ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้ใช้ชื่อบริษัทใหม่คือ “บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด” ดำเนินกิจการในด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าปูนซีเมนต์ มอร์ตาร์ คอนกรีต และวัสดุทนไฟ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added) และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด ได้พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรต่างๆทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำวิจัยร่วมกันและการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆและช่วยให้การงานวิจัยสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยในอนาคตความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศไทยเองและจากทั่วโลกจะมีมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

READ  ตกแต่งห้องประชุมอย่างไร ให้สวยน่าใช้และไร้ปัญหาเสียงก้องในคราวเดียว
Loading Facebook Comments ...

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้”