ผู้ประกอบการเช็คด่วน 4 ปัญหาเสียงรบกวนตัวป่วนอันตรายธุรกิจ

บ่อยครั้งเหลือเกินที่โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โต มักมองเรื่องของ “ปัญหาเสียงรบกวน” ว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ แล้วละเลยที่จะใส่ใจแก้ไขปัญหา จนทำให้นำพามาซึ่งความเสียหายทางธุรกิจ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญที่ทำให้ปัญหาเสียงมีผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจนั้น ก็เป็นเพราะ “มลภาวะทางเสียง” มีผลโดยตรงต่อ “สุขภาพกาย” และ “สุขภาพใจ” ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน

ดังนั้น เมื่อพนักงานเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความผิดพลาดในการทำงานก็เกิดขึ้นได้ ประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงได้ ซึ่งย่อมส่งผลเสียหายต่อธุรกิจโดยตรง และยังไม่นับรวมถึงการมีข้อกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานเสียงด้วย ที่ทำให้หากโรงงานได้เพิกเฉย ก็ถือมีได้ว่ามีความผิดอันนำไปสู่ความเสื่อมเสียในด้านความน่าเชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบหันมาใส่ใจกับปัญหาเรื่องเสียงรบกวนที่เป็นตัวป่วนบ่อนทำลายธุรกิจ วันนี้เราจะไปดู 4 ปัญหายอดฮิต ที่โรงงานส่วนใหญ่มักประสบพบเจอกันอยู่บ่อยๆ จะได้คอยตั้งรับและแก้ไขปัญหาได้ทัน โดย 4 ปัญหาเสียงรบกวนในโรงงานอุตสาหกรรมที่พบได้มาก มีดังนี้

1. เสียงฝนกระทบหลังคา ปัญหาที่มากับฤดูกาล

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันแน่ๆ ว่าเวลาฝนตกหนักๆ แล้วเสียงกระทบหลังคานั้นน่าหงุดหงิดเพียงใด ซึ่งสำหรับคนอยู่อาศัยธรรมดาๆ แล้ว อาจมองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่พนักงานต้องทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ แล้ว เสียงดังจากฝนตกนั้น ถือได้ว่าสร้างความรำคาญใจให้กับคนเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ยิ่งถ้าโรงงานไม่ได้ควบคุมค่าความก้องด้วยแล้ว จะยิ่งทำให้เกิดเสียงดังรบกวนอย่างมาก จนหลายๆ ครั้งที่ฝนตกหนัก ระดับความดังของเสียงที่เกิน 75 dBA ขึ้นไปที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ก็จะทำอันตรายต่อหูคนเราได้ นั่นเองที่ทำให้ปัญหานี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแน่ๆ ตามฤดูกาล เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรตระหนักและหาทางแก้ไขเพื่อรับมือ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

2. เสียงดังเกินค่ามาตรฐาน จนพนักงานทำงานไม่มีความสุข

ตามกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระบุไว้ว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่ควรเกิน 115 dBA และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่ควรเกิน 70 dBA ซึ่งสำหรับบางโรงงานที่ไม่ได้มีการวางแผนในการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมเสียงให้ได้ตามมาตรฐานแล้ว ส่วนใหญ่จะพบปัญหาค่าเสียงเกินอยู่เสมอ แต่เพราะไม่ได้ใส่ใจจึงปล่อยปละละเลย แล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือถูกตรวจสอบ หรือเกิดปัญหาพนักงานป่วย บาดเจ็บ หรือได้รับผลกระทบจากการได้ยิน ดังนั้น ทางที่ดีในฐานะของผู้ประกอบการ จึงมีความจำเป็นจะต้องตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายและไม่ทำให้พนักงานได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

แผ่นซับเสียง01

3. เครื่องจักรส่งเสียงดัง สร้างความพังให้กับส่วนงานอื่นๆ

โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ โรงงาน พื้นที่การทำงานของเครื่องจักรนั้น มักอยู่ไม่ไกลกันกับแผนกการทำงานของส่วนงานอื่นๆ ซึ่งปัญหาที่พบเลยก็คือ เสียงดังจากเครื่องจักรทำให้แผนกอื่นๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และบ่อยครั้งผู้ประกอบการก็มักละเลย และกลายเป็นให้พนักงานส่วนอื่นๆ ต้องทนทำงานด้วยความไม่สบายหู ไม่สบายใจ ส่งผลกระทบทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน เสียสมาธิ และเกิดความรู้สึกไม่อยากมาทำงาน

ทำให้ผลงานของธุรกิจตกต่ำลง ซึ่งสำหรับแนวทางในการป้องกัน หากเราไม่สามารถย้ายแผนกอื่นออกจากพื้นที่ใกล้เคียงกับส่วนเครื่องจักรได้ ก็จำเป็นต้องวางโครงสร้างของการป้องกันเสียงรบกวนให้ดี ให้แผนกอื่นๆ สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน มิเช่นนั้นแล้ว ก็อาจส่งผลต่อการทำให้พนักงานลาออก หรือได้รับอันตรายจนเกิดเป็นเหตุการณ์ฟ้องร้องกันได้

4. ปัญหาเสียงก้องในห้องประชุม และถูกมรสุขเสียงรบกวนจากภายนอก

แน่นอนว่าโรงงานส่วนใหญ่แล้ว ห้องทุกห้องมักจะอยู่ใกล้ๆ กัน หรือไม่ห่างกันมาก ซึ่งทำให้ห้องประชุมมักถูกเสียงรบกวนจากภายนอกรบกวนอยู่เสมอ ทั้งเสียงเครื่องจักร เสียงคนงานก่อสร้าง เสียงจากการทำกิจกรรมต่างๆ จนส่งผลให้การประชุมเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ห้องประชุมภายในโรงงานก็มักถูกสร้างขึ้นมาแบบมีเงื่อนไขในเรื่องงบประมาณและมีพื้นที่จำกัด จึงทำให้ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเสียงรบกวนและเสียงก้อง ทำให้เวลาประชุม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้เครื่องเสียง จะเกิดปัญหาเสียงสะท้อนจนทำให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ และเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจในการที่ต้องมาประชุมท่ามกลางบรรยากาศของเสียงที่เป็นพิษ ซึ่งแม้ในภาพรวมอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยที่พออดทนให้ผ่านพ้นไปได้ แต่ในภาพใหญ่แล้วจะส่งผลต่อการทำงานในระยะยาว ที่ผู้ร่วมประชุมไม่เข้าใจการประชุมและไม่สามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมออกมาปฏิบัติงานต่อได้ จนกลายเป็นผลกระทบต่อผลงานของธุรกิจ

“เสียง” กับ “โรงงาน” นับได้ว่าเป็นของคู่กัน ที่แยกจากกันไม่ออก และบ่อยครั้งก็เพราะเรายอมรับว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กันนั่นแหละ จึงทำให้เราละเลย และเห็นเป็นความเคยชินที่อาจไม่จำเป็นต้องพิถีพิถันในการแก้ไขปัญหา จนสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้พนักงานและตัวงานได้รับผลกระทบ ซึ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว หากคนงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต นั่นเท่ากับว่าทิศทางของการดำเนินธุรกิจเรากำลังมุ่งไปสู่ความล้มเหลว

ดังนั้น ในฐานะของผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปได้ไกลที่สุด จึงควรหยุดทบทวน ตรวจสอบ และใส่ใจกับปัญหาเสียงที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ว่ามีอะไรบ้าง และส่งผลกระทบอะไรบ้าง เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง ให้เข้ามาดำเนินการควบคุมและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับโรงงานให้ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น ตลอดไปจนถึงยกระดับผลงานของโรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วย

READ  ข้างบ้านเสียงดัง แก้ไขปัญหาเสียงดังอย่างไรไม่ให้ชีวิตพัง
Loading Facebook Comments ...

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่ Acoustic Expert เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดยที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า