Search
Close this search box.
สิ่งที่โรงงานเสียงดัง แผ่นกันเสียง

สิ่งที่โรงงานเสียงดังต้องพิจารณา ก่อนตัดสินใจติดแผ่นกันเสียง

“ปัญหาเสียงดังโรงงาน” ถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้ประกอบการทุกคนไม่สามารถปล่อยทิ้งได้ เพราะกฎหมายมีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการทั้งหลาย จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษทางเสียงดังออกมารบกวนชุมชนภายนอก ดังนั้น การติดตั้ง “แผ่นกันเสียง” ภายในโรงงานเพื่อป้องกันเสียงดังจากภายในโรงงานไม่ให้ทะลุออกไปด้านนอก หรือทะลุออกไปให้ได้เบาที่สุดตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนจะตัดสินใจติดตั้งแผ่นกันเสียง เพื่อแก้ไขปัญหาโรงงานเสียงดังนั้น ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญให้รอบด้านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยสิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาก่อนติดตั้งแผ่นกันเสียงโรงงาน ได้แก่

1.ต้องติดแผ่นกันเสียงตรงไหนบ้าง

เสียงดังภายในโรงงานที่เป็นปัญหานั้น จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่เป็นทางผ่านของเสียง เช่น ฝ้า ผนัง ห้องเครื่องจักร หรือออฟฟิศ เป็นต้น เพื่อให้เมื่อดำเนินการติดตั้งแผ่นกันเสียงไปแล้ว จะได้แก้ไขปัญหาได้ครบทุกจุด เพราะหากติดตั้งไม่ครบ จุดที่ไม่ได้ติดตั้งแผ่นกันเสียง แต่เป็นทางผ่านของเสียงดังนั้น ก็จะทำให้ยังคงมีเสียงดังทะลุออกมาได้อยู่ดี

ผนังกันเสียง
แผ่นกันเสียง SCG ตัวช่วยแก้ไขปัญหาเสียงดังโรงงาน

2.ต้องติดแผ่นกันเสียงจำนวนเท่าไร

หลายคนอาจมองว่า ก็แค่รู้จุดที่ต้องติดตั้งก็พอ ไม่เห็นจำเป็นเลยต้องรู้ว่าต้องติดจำนวนเท่าไร แท้จริงแล้วความสำคัญของการรู้ว่าจะต้องติดตั้งแผ่นกันเสียงจำนวนเท่าไรนั้น ก็คือ การทำให้เราทราบงบประมาณภาพรวมได้ว่าจะต้องลงทุนกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นเงินจำนวนเท่าไร ซึ่งหากมากเกินไป ก็อาจจะต้องเลือกทยอยติดตั้งในจุดที่สำคัญที่สุดก่อน

เพราะการติดตั้งแผ่นกันเสียงโรงงาน จะต้องขั้นตอนและการดำเนินการที่ซับซ้อนและต้องพิถีพิถันมากกว่าการติดแผ่นกันเสียงในบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจทำให้การทำงานในโรงงานติดขัด ต้องหยุดชะงักในกระบวนการผลิตได้ ดังนั้น การรู้ขอบเขตพื้นที่ จำนวนตารางเมตรทั้งหมดที่ต้องติดตั้งจึงสำคัญต่อการวางแผนการทั้งหมดให้ผ่านไปได้อย่างลุล่วงราบรื่น

สิ่งที่โรงงานเสียงดังต้องพิจารณา ก่อนตัดสินใจติดแผ่นกันเสียง

3.ต้องการลดระดับความดังของเสียงลงแค่ไหน

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทราบก่อนว่า “เสียงดัง” ที่เป็นปัญหาในโรงงานที่เราต้องการจะแก้ไขนั้น ดังอยู่ที่ระดับเท่าไร และเราจำเป็นต้องลดระดับลงมาให้ได้เหลืออยู่ที่เท่าไร จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายยอมรับ รวมถึงทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทำงานและชุมชนรอบข้างด้วย

ซึ่งการจะทราบข้อมูลในส่วนนี้ได้ ก็ต้องเริ่มต้นจากการดำเนินการวัดระดับเสียงดังในโรงงานของตัวเองก่อน ว่าอยู่ที่เท่าไร เกินมาตรฐานกฎหมายไปมากแค่ไหน จากนั้นจึงตั้งเป้าหมายวางแผนว่า ในการติดตั้งแผ่นกันเสียงครั้งนี้ ตั้งใจอยากลดระดับเสียงลงให้เหลือเท่าไรนั่นเอง

ห้องครอบกันเสียง

4.ต้องเลือกแผ่นกันเสียงอย่างไร

แผ่นกันเสียง หรือ วัสดุอะคูสติกที่มีความสามารถในการป้องกันเสียงดังนั้น มีหลายแบรนด์หลายเกรดในท้องตลาด ซึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาเสียงดังโรงงาน จะค่อนข้างที่ต้องพิถีพิถันในการเลือกวัสดุอะคูสติกที่นำมาใช้อย่างมาก

โดยจำเป็นต้องเลือกแผ่นกันเสียงที่มีคุณภาพ อาทิ แผ่นกันเสียง SCG ที่ได้มาตรฐานอุตสากรรม เป็นฉนวนใยแก้วที่เป็นมิตรต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ทำให้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานได้มากขึ้น เป็นต้น

การที่เราไม่ตั้งใจเลือกแผ่นกันเสียงอย่างรอบคอบนั้น อาจทำให้เราได้ไม่คุ้มเสีย คือแม้จะเสียเงินลงทุนติดตั้งแผ่นกันเสียงไปแล้ว แต่ก็ไม่อาจไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ทำให้ต้องรื้อทำใหม่ ปรับแก้ไข และเสียงบประมาณ เสียเวลาเพิ่มมากขึ้น

รุ่น Cylence Zoftone

5.ทีมงานติดตั้งแผ่นกันเสียงแบบไหนถึงดีที่สุด

การติดตั้งแผ่นกันเสียงโรงงานนั้น จำเป็นต้องเลือกทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาเสียงดังโรงงานโดยเฉพาะ ไม่ควรใช้ช่างทั่วไป เพราะกระบวนการจะมีขั้นตอนที่ต้องวัดค่าระดับความดังของเสียงทั้งก่อนและหลังติดตั้ง พร้อมทั้งยังต้องมีการคำนวณความเหมาะสมของการติดตั้งในแต่ละพื้นที่ด้วยว่า ติดไม่ได้ ติดแล้วจะได้ผลหรือไม่ ต้องติดตั้งจำนวนเท่าไร

ดังนั้น อย่ามองว่าเลือกช่างที่ไหนก็ได้มาทำการติดตั้งแผ่นกันเสียงโรงงานเพื่อประหยัดงบประมาณ เพราะสุดท้ายหากติดตั้งแล้วไม่ด้ผล ระดับเสียงดังยังสูงกว่ามาตรฐานกฎหมายกำหนด จะต้องมาแก้ไข รื้อติดใหม่ภายหลัง ก็จะกลายเป็นใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า

เครื่องจักร

ยิ่งปล่อยให้ปัญหาเสียงดังโรงงานคาราคาซังอยู่ต่อไป ก็ยิ่งเสี่ยงภัยถูกร้องเรียน ฟ้องร้อง จากชุมชนรอบข้างมากขึ้น ซึ่งหากถูกฟ้องร้องเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วนั้น ต้องบอกว่าประเมินความเสียหายแทบไม่ได้ เพราะไม่เพียงแต่อาจถูกปรับ ถูกสั่งปิดโรงงานได้เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงงานทีมีต่อชุมชน ต่อคู่ค้า ที่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อธุรกิจได้ในอีกหลายมิติ

สำหรับผู้ประกอบการโรงงานท่านใด ที่กำลังมีปัญหาเสียงดังโรงงาน อยากวางแผนติดตั้งแผ่นกันเสียงในโรงงาน แต่ยังมีข้อสงสัย ก็สามารถติดต่อขอคำแนะนำกับทีมงาน Acoustic Expert ได้ฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทีมงานสามารถลงสำรวจพื้อนที่พร้อมให้บริการติดตั้งแก้ไขปัญหาเสียงดังได้กับโรงงานทุกประเภท ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

READ  ข้างบ้านเสียงดัง แก้ไขปัญหาเสียงดังอย่างไรไม่ให้ชีวิตพัง
บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่ Acoustic Expert เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดยที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า