ปัญหาเสียงที่ต้องใส่ใจ ให้เล่น Clubhouse ได้มีคุณภาพที่สุด

ปัจจุบัน คงไม่มีใครไม่รู้จัก Clubhouse หรือ Drop in Audio Chat แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านการสนทนาแบบใช้เสียงเป็นหลัก ซึ่งจะคล้ายกันเลยกับการจัดรายการวิทยุ แต่ทว่าผู้ฟังหลายร้อยหลายพันคนสามารถยกมือขึ้นพูดคุยโต้ตอบกันได้ง่ายๆ แบบ Real Time

ทั้งนี้ ด้วยการเป็นแอปพลิเคชั่นที่สนทนาด้วยเสียง การควบคุมคุณภาพเสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ฟังที่ร่วมสนทนากันอยู่ในห้องเกิดความสบายหูมากที่สุด ไม่รำคาญ หงุดหงิดจนออกจากห้องไป โดย “ปัญหาเสียง” ที่ต้องใส่ใจในการเล่น Clubhouse ให้มีคุณภาพมากที่สุด ได้แก่

1.ปัญหาเสียงดังเข้ามาแทรกในห้องสนทนา

ฟังก์ชั่นของ Clubhouse จะแบ่งบทบาทของผู้ร่วมสนทนาในห้องออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Moderator หรือ ผู้จัดรายการ จะเป็นผู้สร้างห้อง ซึ่งมีสิทธิ์พูดได้ตลอดเวลา Speaker คือ ผู้ร่วมพูด หรือผู้ถูกสัมภาษณ์ ก็จะเป็นผู้พูดหลักที่พูดคุยกับผู้สร้างห้อง และ Listener หรือผู้ฟัง ซึ่งปกติแล้วจะไม่สามารถพูดได้ แต่จะพูดได้ก็ต่อเมื่อยกมือขอพูดและผู้สร้างห้องอนุญาตให้พูด ก็จะกลายไปเป็น Speaker แทน

จากบทบาททั้ง 3 ส่วนนี้ นั่นหมายความว่า ทุกคนมีโอกาสเป็นผู้พูดได้หมด ดังนั้น เมื่อดำเนินการพูด หากเสียงในห้อง หรือที่อยู่ของเรานั้นมีเสียงดังเข้ามารบกวน มีเสียงดังจากภายนอกทะลุผ่านเข้ามาในห้อง ก็จะทำให้ห้องสนทนาใน Clubhouse เกิดเสียงดังรบกวนตามไปด้วย

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องควบคุมไม่ให้เกิดเสียงดังทะลุเข้ามาในสถานที่ที่เราอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็น Moderator และ Speaker ที่ต้องพูดเยอะที่สุด ควรจะพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงดังจากภายนอกเข้ามารบกวน เพื่อสร้างบรรยากาศอันดีให้เกิดขึ้นในห้อง Clubhouse

แนวทางการแก้ไข : สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสียงดังอย่างง่ายที่สุด คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงดัง เช่น เทปกันเสียง Noise Zeal สำหรับติดประตู-หน้าต่าง ทำให้ช่องว่างบริเวณประตูลดลง และลดเสียงดังให้เบาลงได้

โดย Noise Zeal จะเป็นเทปยาง วัสดุชนิดเดียวกันเลยกันยางที่ใช้ติดกระจกรถยนต์ ไม่ให้เสียงดังจกภายนอกถนนทะลุเข้ามาในรถ ดังนั้น เมื่อติด Noise Zeal แล้ว ก็จะสามารถลดระดับเสียงดังลงได้ อย่างไรก็ตาม หากสภาพแวดล้อมภายนอกมีเสียงดังรบกวนอย่างต่อเนื่อง และดังมากๆ การแก้ไขจำเป็นต้องพึ่งวัสดุป้องกันเสียง

อาทิ Cylence Zoundblock หรือเป็น ผนังกันเสียงของ SCG มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงทะลุเข้าออกห้องได้เป็นอย่างดี ติดตั้งง่าย เพราะมีน้ำหนักเบา และเสริมเข้าใช้งานได้กับระบบผนังทุกรูปแบบ

หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง ป้องกันอย่างไรให้ปัญหาเสียงดังเบาลง

เทปกันเสียง Noise Zeal ตัวช่วยแก้ปัญหาเสียงดังทะลุเข้าออกห้อง
เทปกันเสียง Noise Zeal ตัวช่วยแก้ปัญหาเสียงดังทะลุเข้าออกห้อง
ผนังกันเสียง SCG รุ่น Cylence Zoundblock ตัวช่วยคืนความสงบให้ห้อง
ผนังกันเสียง SCG รุ่น Cylence Zoundblock ตัวช่วยคืนความสงบให้ห้อง

2.ปัญหาเสียงก้อง เสียงสะท้อน

นอกจากปัญหาเสียงดังแล้ว ในการพูดคุยสนทนาในห้อง Clubhouse สิ่งที่จะทำให้การดำเนินรายการและการพูดคุยเสียอรรถรส ก็คือ ปัญหาเสียงก้องเสียงสะท้อน โดยหากเราอยู่ในห้องที่มีความก้องมาก เมื่อพูดออกไปแล้ว ก็จะทำให้ผู้ฟังได้ยินไม่ชัดเจน มีความคลาดเคลื่อน และเนื่องจากห้อง Clubhouse เป็นห้องสนทนาที่รองรับผู้ฟังได้มากกว่า 7 พันคน

จึงไม่ต่างจากห้องประชุมใหญ่ ที่ถ้ามีเสียงก้องเสียงสะท้อนเกิดขึ้น ก็ย่อมทำลายบรรยากาศการประชุมได้ ดังนั้น ในการเล่น Clubhouse จึงควรเลือกห้องที่ไม่มีเสียงก้องเสียงสะท้อนมากเกินไป เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการฟังและการพูดคุยที่ดีที่สุด

แนวทางการแก้ไข: สำหรับการแก้ไขปัญหาเสียงก้องเสียงสะท้อนภายในห้องนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ เริ่มต้นจากการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในห้อง ไม่ให้ห้องโล่งจนเกินไป เพราะสิ่งของทุกอย่างมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงหมด แต่เพียงแค่ดูดซับได้มากน้อยต่างกันเท่านั้น โดยเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งประเภทวัสดุผ้า หรือหนัง จะตอบโจทย์มากที่สุด เพราะมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงสูง

นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังสามารถเลือกใช้ ผนังตกแต่งดูดซับเสียง อาทิ Zandera ของ SCG ได้ เพราะเป็นวัสดุอะคูสติก ที่มีคุณสบบัติในการดูดซับเสียงสูง ในขณะเดียวกันก็มีความสวยงาม มีหลากหลายสีสัน จึงถือเป็นการตกแต่งห้องไปด้วยในตัวพร้อมกัน อีกทั้งยังติดตั้งง่าย เพียงแค่ใช้กาวตะปูก็ติดได้ภายในไม่กี่นาที

ผนังตกแต่งดูดซับเสียง Cylence Zandera ตัวช่วยแก้ไขปัญหาเสียงก้อง เสียงสะท้อน
ผนังตกแต่งดูดซับเสียง Cylence Zandera ตัวช่วยแก้ไขปัญหาเสียงก้อง เสียงสะท้อน

3.ปัญหาเสียงพูดไม่มีคุณภาพ

ต่อให้ห้องเงียบสงบไร้เสียงดังรบกวน ไม่มีเสียงก้องเสียงสะท้อนให้หงุดหงิดรำคาญใจ แต่หากเสียงพูดเบาเกินไป ดังเกินไป หรือมีเสียงลมสอดแทรกเยอะๆ ในระหว่างการพูดคุยสนทนาในห้อง Clubhouse ก็จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศการสนทนาที่ไม่น่ารื่นรมย์ได้

ดังนั้น ในการเล่น Clubhouse จึงจำเป็นต้องมั่นใจว่า เราพูดคุยสื่อสาร ส่งเสียงไปยังผู้ฟังในห้องสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ควรปรับระดับความดังของเสียงตัวเองให้เหมาะสม ให้ไม่เบาไป ดังไป หรือหากใช้ไมค์ในการดำเนินรายการ ก็จำเป็นต้องเลือกไมค์ที่มีคุณภาพ กันเสียงสอดแทรกได้ดี ติดไมค์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

และในกรณีที่เรายังไม่ได้พูด การ Mute หรือ ปิดเสียงไมค์เอาไว้ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนที่ไม่ทันคาดคิดแทรกเข้าไปในห้อง Clubhouse จนเสียบรรยากาศการฟังและการพูดคุยที่ดี

การลงทุนติดตั้งวัสดุอะคูสติก อย่างผนังกันเสียง Cylence Zoundblock ผนังตกแต่งดูดซับเสียง Cylence Zandera หรือแม้กระทั่งเทปกันเสียง Noise Zeal ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องใช้งานห้องเพื่อทำกิจกรรมทางเสียงบ่อยๆ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการผ่าน Clubhouse การ Live สดขายของออนไลน์บนเฟสบุค Lazada หรือว่า Shopee ตลอดจนเป็น YouTuber หรือ Streamer นักแคสเกมส์ต่างๆ อัดวีดีโอทำ Content ออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ ฯลฯ

เพราะวัสดุอะคูสติก จะช่วยำแก้ไขปัญหาเสียง ควบคุมให้เสียงภายในห้องมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้งานทุกชิ้น กิจกรรมทุกครั้งที่จัด เป็นไปอย่างราบรื่น มีคุณภาพและได้รับผลตอบรับที่ดี โดยสำหรับใครที่สนใจในการทำห้องกันเสียง ห้องถ่ายวีดีโอออนไลน์ หรือห้องอัดเสียง

ด้วยการเปลี่ยนจากห้องธรรมดาๆ เดิมๆ ในบ้านล่ะก็ สามารถทำได้ไม่ยาก และใช้งบประมาณไม่มากอย่างที่คิด โดยสามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษากับทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงที่ Acoustic Expert ได้เลยแบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

READ  ปรับแต่งห้องนอนอย่างไร ให้ปัญหาเสียงดังเบาลง
Loading Facebook Comments ...

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่ Acoustic Expert เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดยที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า