Sound Absorption สำคัญแค่ไหนกับการออกแบบห้องในชีวิตประจำวัน

Sound Absorption หรือ การดูดซับเสียงเพื่อควบคุมเสียงสะท้อน นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการในทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรม ไม่ควรมองข้าม หากละเลยในขั้นตอนของการพิจารณาการออกแบบห้องเพื่อควบคุมเสียงสะท้อนไป ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้งาน ซึ่งในระยะยาวนั้นย่อมส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจไม่มากก็น้อย

Sound Absorption 

Sound Absorption หมายถึง การดูดซับเสียงเพื่อควบคุมเสียงสะท้อน ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมากต่อการออกแบบห้องต่างๆ อาทิ ห้องประชุม ห้องทำงาน โรงละคร ห้องบรรยาย ห้องดูหนังฟังเพลง ห้องคาราโอเกะ ห้องสตูดิโออัดเสียง ฯลฯ

ซึ่งทุกห้องนั้น ถือเป็นสถานที่ที่มีบทบาทต่อการทำงาน พักผ่อนหย่อนใจ และการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สามารถก้าวเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากห้องแต่ละห้องถูกละเลย สร้างขึ้นมาโดยไม่คำนึงถึงการออกแบบห้องเพื่อลดและควบคุมเสียงสะท้อน จะก่อให้เกิดผลเสียในภาพรวม 2 ข้อหลักๆ ได้แก่

  1. ทำให้ประสิทธิภาพของเสียงที่หูของผู้ฟังได้ยินลดลง ก่อให้เกิดเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจ ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของห้อง เช่น ห้องบรรยายที่มีเสียงก้อง ทำให้ผู้ฟังบรรยายไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของการบรรยายตามที่ควร ห้องคาราโอเกะที่มีเสียงสะท้อน จะทำให้อรรถรสของการร้องเพลงลดลง หรือสูญเสียไป เป็นต้น
  2. ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ใช้ห้อง โดยทำให้รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ จนอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ ความเครียดสะสม รวมถึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงด้วย อาทิ ห้องประชุม หรือ ห้องทำงานที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อควบคุมเสียงสะท้อน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสียสมาธิ ไม่สนใจการประชุม หรือ หงุดหงิดจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ใด ซึ่งอารมณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประชุม และสุขภาพจิตของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ จากผลกระทบใน 2 ประเด็นดังกล่าวสำหรับการออกแบบห้องโดยไม่คำนึงถึงการควบคุมเสียงสะท้อน จึงทำให้ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมที่บันเทิงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียง อย่างธุรกิจห้องคาราโอเกะ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ โรงละคร ธุรกิจการจัดการแสดง หรือให้บริการห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ฯลฯ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนสำหรับออกแบบห้องให้สามารถควบคุมเสียงสะท้อนได้ดี เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานห้องต่างๆ และเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการห้องเกิดความประทับใจ และรู้สึกดี

เพราะในทางหนึ่ง “ห้องต่างๆ เหล่านี้” ก็คือสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เราจำเป็นจะต้องควบคุมคุณภาพให้ดีที่สุด โดยการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งแนวทางเบื้องต้นของการออกแบบห้องเพื่อควบคุมเสียงสะท้อนนั้น ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง ในการเลือกใช้วัสดุที่สามารถดูดซับเสียงได้ดี ในการสร้างห้อง เพื่อป้องกันเสียงที่จะสะท้อนจากฝ้าเพดาน พื้น และผนังนั่นเอง

ข้อแนะนำ : ในการเลือกวัสดุสำหรับการออกแบบห้องเพื่อควบคุมเสียงสะท้อนนั้น สิ่งสำคัญคือให้พิจารณาที่ค่าการดูดซับเสียงของวัสดุ หรือ ค่า NRC ซึ่งเป็นค่าที่ระบุความสามารถในการดูซับเสียงว่า สามารถดูดซับได้ดีมากน้อยเพียงใด และเหมาะสมกับประเภทของห้องที่เราต้องการจะสร้างมากน้อยแค่ไหน

READ  แผ่นกันเสียงติดตั้งอย่างไร คลายข้อข้องใจคนอยากแก้ไขปัญหาเสียงดัง
Loading Facebook Comments ...

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้”