Search
Close this search box.
ความรู้เรื่องเสียงรบกวน

คุณสมบัติของเสียง ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรื่องเสียง

ทราบหรือไม่ว่า ความดังและความถี่ของเสียง คือสิ่งสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดความสุขในการใช้ชีวิตของคนเราได้เลยทีเดียว เพราะหากเราใช้ชีวิตในโรงงาน หรืออยู่อาศัยในที่ที่มีความดังและความถี่ของเสียงไม่เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะสร้างความรำคาญให้เกิดขึ้นในจิตใจเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและความสามารถในการได้ยินที่มีประสิทธิภาพด้อยลงด้วย

คุณสมบัติของเสียงที่ควรทราบ เพื่อคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า “เสียง” มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มหรือลดความสุขในการดำเนินชีวิตของคนเรา เพราะทุกวันนี้ เพียงแค่เราได้ยินเสียงที่ดังเกินไป แหลมเกินไป หรือเสียงไม่พึงประสงค์ ก็สามารถทำให้เราหัวร้อนและพาลทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายๆ  ในทางกลับกันการที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆ ดนตรีดีๆ หรืออยู่ในห้องที่เงียบสงบ ก็สามารถทำให้เรายิ้มได้ มีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น

ดังนั้น การทำความเข้าใจและรู้จักคุณสมบัติของเสียง จึงมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณภาพการใช้ชีวิตเราให้ดีได้ ทั้งกับระดับบุคคลเอง และกับระดับผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องมีการสร้างอาคาร สร้างห้อง สร้างกิจการตัวเองด้วย เพราะถ้าเราสามารถสร้างอาคารที่ควบคุมเสียงได้ดีมากเท่าไร คุณภาพการใช้ชีวิต คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของทุกคนก็จะดีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

READ  แผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียง เลือกแบบไหนดี
READ  การติดตั้งฉนวนควบคุมเสียง

เสียงรบกวน คืออะไร ทำความเข้าใจไว้ เพื่อไม่สร้างให้มีเกิดขึ้น

ก่อนที่เราจะไปทราบถึงคุณสมบัติของเสียงนั้น เราควรทำความเข้าใจกับเสียงรบกวนกันสักนิด โดย Noise หรือ “เสียงรบกวน” หมายถึง เสียงที่ไม่น่าฟัง ไม่พึงปราณนา ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทางองค์การอนามัยโลกจะกำหนดไว้ว่าเสียงที่มีความดังเกินระดับ 85 เดซิเบลขึ้นไปเป็นเสียงที่อันตรายของร่างกายและจิตใจคนเรา

แต่บางทีเสียงที่ต่ำกว่า 85 เดซิเบล ก็สามารถทำให้เราไม่สบายใจได้ สามารถเป็นเสียงรบกวนได้เช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลเองด้วย ทั้งนี้ นอกจากความดังของเสียงแล้ว ความถี่ของเสียงก็เป็นสิ่งที่สร้างความรบกวนให้กับคนเราได้เช่นกัน โดยเสียงที่มีความถี่สูงจะรบกวนใจเราได้มากกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำ และเสียงโทนเดียวจะรบกวนคนเราได้มากกว่าเสียงที่ประกอบไปด้วยเสียงหลายๆ เสียง

เทคนิคการแก้ปัญหาเสียงก้อง

คุณสมบัติของเสียง 2 ข้อ ที่มีผลต่อความสุขในการดำเนินชีวิต

อย่างที่เกริ่นไปแล้วในประเด็นเรื่องเสียงรบกวนว่า “ความดัง” และ “ความถี่ของเสียง” คือตัวการในการสร้างเสียงรบกวน ทั้ง 2 ข้อนี้แหละครับ คือคุณสมบัติของเสียงที่เราควรต้องทำความเข้าใจ ให้สามารถเลือกใช้ เลือกสร้าง เสียงที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นได้ ซึ่งเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เราไปทำความรู้จักกับนิยามของคุณสมบัติของเสียงทั้ง 2 ข้อนี้กันเลยดีกว่า

ความดัง หมายถึง ความรู้สึกได้ยินของคนเราที่มีต่อเสียง ว่าดังมากหรือดังน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถวัดได้ด้วยหน่วยของเดซิเบล ที่มีกำหนดเป็นมาตรฐานว่าความดังแค่ไหนเป็นอันตราย แต่ทั้งนี้ความดังก็ยังเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นจากแต่ละตัวบุคคลด้วย เช่นความดังเท่ากัน บางคนอาจรู้สึกปกติ แต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเสียงรบกวนแล้วก็ได้

ดังนั้น การทำความเข้าใจในเรื่องความดังเสียงที่เป็นอันตราย ความดังเสียงที่เหมาะสม จึงมีส่วนสำคัญในการวางโครงสร้างสถาปัตยกรรม หรือการใช้เสียงในกิจกรรมการทำงาน ที่ไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คน ผู้อยู่อาศัย หรือสังคมนั่นเอง

ความถี่ หมายถึง ปริมาณที่แสดงว่าคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปได้กี่ลูกคลื่นภายในระยะเวลาหนึ่งวินาที โดยมีหน่วยวัดเป็นรอบต่อวินาที หรือที่เราคุ้นหูกันว่า “เฮิร์ต” (Hz) ทั้งนี้ ความถี่ของเสียงที่หูคนเราได้ยินจะอยู่ในช่วง 20-20,000 Hz โดยเสียงสูงแหลมจะเป็นเสียงที่มีความถี่มาก และเป็นเสียงที่สร้างความรบกวนให้กับคนเราได้มากที่สุด ยิ่งแหลมมากยิ่งรบกวนมาก ส่วนเสียงทุ้มต่ำเป็นเสี่ยงที่มีความถี่ต่ำ ซึ่งสร้างความรบกวนคนเราได้น้อยกว่าเสียงแหลมสูง

ความเข้าใจในคุณสมบัติของเสียง และความเข้าใจว่า “เสียงรบกวน” มีส่วนสำคัญต่อความสุขในการดำเนินชีวิต จะทำให้เราสามารถจัดการตัวเองให้อยู่ในบรรยากาศของเสียงที่เหมาะสมกับตัวเราเองได้ ซึ่งก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในแต่ละย่างก้าวของชีวิตที่ดำเนินไป

ในขณะเดียวกัน ในฐานะผู้ประกอบการ ความเข้าใจในส่วนนี้จะเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการควบคุมเสียงให้ได้มาตรฐานและไม่ก่อเสียงรบกวนต่อสังคมและชุมชน รวมไปถึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรที่ทำให้งานในกิจกรรมอันก่อให้เกิดเสียงภายในองค์กรหรือโรงงานของเราด้วย ซึ่งยิ่งเราเข้าใจเรื่องเสียงได้ดีแค่ไหน เราก็จะยิ่งดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากเท่านั้น โดยถ้าจะให้ดีที่สุด สำหรับผู้ประกอบการ การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยตรง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งในการวางโครงการของการควบคุมเสียงในกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

READ  Acoustics ไม่ใช่แค่ดนตรี แต่เป็นความรู้เรื่องเสียงเพื่อการดำเนินชีวิต

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่ Acoustic Expert เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดยที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า