แนวทางป้องกันเสียงดังเกินมาตรฐานในโรงานอุตสาหกรรม ทำได้อย่างไรบ้าง

เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ได้กำหนดเอาไว้ว่า เสียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนเรานั้น คือเสียงที่มีความดังอยู่ในระดับ 85 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทล้วนมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังที่เกินค่ามาตรฐานทั้งหมด ดังนั้นวันนี้ เราจะพาผู้ประกอบการทุกท่าน ไปพบกับแนวทางในการจัดการโรงงานของตัวเอง ให้ไม่ก่อให้เกิดเสียงที่เป็นอันตราย และควบคุมเสียงภายในโรงงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นมิตรกับพนักงาน รวมถึงผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วยกันครับ โดยแนวทางในการป้องกันเสียงดังเกินมาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น สามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้

การป้องกันเสียงในโรงงาน

โรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท
ล้วนมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน
ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องแก้ไข
โดยมีแนวทางสำคัญ 3 วิธี
1. ควบคุมแหล่งกำเนิดเสียง
2. ควบคุมระยะทางที่เสียงผ่าน
3. ควบคุมการรับเสียงของผู้รับเสียง

ควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังอันตราย

 • วิธีการป้องกันเสียงดังเกินมาตรฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมวิธีแรกที่สามารถทำได้ นั่นก็คือ การเข้าไปควบคุมที่แหล่งต้นกำเนิดเสียง ให้จากเดิมที่เคยส่งเสียงออกมาดังเกินมาตรฐาน กลายเป็นเบาลง ลดระดับลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่
 • ออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมให้สามารถทำงานได้แบบไม่ส่งเสียง หรืออาจเปลี่ยนไปเลือกใช้เครื่องมือรุ่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถทำงานได้เงียบ และไม่ส่งเสียงรบกวนที่ดังเกินมาตรฐาน
 • ตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียด ในทุกๆ ขั้นตอน ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง ที่ก่อให้เกิดเสียง และเข้าไปแก้ไข โดยการหาวิธีการอื่นที่สามารถทำให้ไม่เกิดเสียงได้ หรือเกิดเสียงที่เบาลงได้ ทดแทนในขั้นตอนการผลิต
 • ทำการควบคุมเสียงเกินมาตรฐานที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร ด้วยการจัดหาวัสดุป้องกันเสียงมาปิดล้อม หรือประกอบ ลงไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างสำหรับการปิดล้อม ทำการป้องกันเสียงก่อน ถ้าเสียงที่เล็ดลอดออกมายังดังอยู่ ทำการเพิ่มวัสดุดูดซับเสียงเพื่อลดระดับความดังของเสียงภายในลง  หรือหากนำวัสดุซับเสียงมาบุผนังห้องที่เครื่องจักรทำงาน เพื่อควบคุมให้เสียงที่ลอดออกไปจากห้องเครื่องจักรไม่เกินมาตรฐานและทำอันตรายต่อบุคคลภายนอก
 • ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร ให้ตั้งอยู่ในพื้นที่มั่นคง ตรวจสอบอุปกรณ์รองฐานเครื่อง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรถ่ายทอดออกไปสู่ภายนอก เช่น สปริง หรือยางรอง เพราะหากเครื่องจักรไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่มั่นคงแล้ว แรงสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักร จะยิ่งส่งผลให้เกิดเสียงดังที่มากขึ้น และยังเป็นอันตรายต่อบุคลากรและคนใกล้เคียงอีกด้วย
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หยอดน้ำมันหล่อลื่น ให้ไม่ฝืด เพื่อลดเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเสียดสีของเครื่องจักร ซึ่งโดยมากแล้วล้วนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เสมอ

ควบคุมระยะทางที่เสียงผ่าน เพื่อต้านทานลดระดับของเสียงอันตราย

“ระยะทางการเดินทางของเสียง” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการควบคุมเสียงที่เกินมาตรฐานในโรงงานได้ เพราะยิ่งเสียงจากต้นกำเนิดเสียงเดินทางไกลเท่าไหร่ เสียงก็จะยิ่งเบาลงเท่านั้น แนวทางนี้เป็นแนวทางสำหรับการควบคุมระดับของเสียงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นสำคัญ โดยสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

 • จัดวางเครื่องจักรหรือแหล่งต้นกำเนิดเสียงให้ห่างออกจากผู้รับเสียงให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ระดับของเสียงจะลดลง 6 เดซิเบล ของทุกๆ ระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หรือง่ายๆ ก็คือ ถ้าจากเดิมเครื่องจักรห่างจากชุมชน 100 เมตร แล้วส่งเสียงในระดับ 120 เดซิเบล ถ้าเรานำเครื่องจักรถอยออกห่างเป็น 200 เมตร ระดับเสียงจะลดลงไปอยู่ที่ 114 เดซิเบล
 • จัดทำห้องหรือกำแพงกั้น ด้วยการใช้วัสดุป้องกันเสียง ร่วมกับวัสดุดูดซับเสียงบริเวณทางเดินที่เสียงผ่าน ก็จะสามารถช่วยกรองและลดระดับของเสียงลงได้
 • ภายในบริเวณพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ระหว่างห้องเครื่องจักร กับผู้รับเสียง สามารถที่จะปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีใบดกขึ้นปกคลุมได้ เพื่อช่วยลดระดับของเสียง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดมลพิษบางส่วนในพื้นที่โรงงานไปด้วยพร้อมกัน

ควบคุมการรับเสียง ของผู้รับเสียง

แนวทางในการควบคุมเสียงวิธีสุดท้าย คือเป็นการป้องกันจากตัวของผู้รับเสียงเอง เพื่อให้เสียงสุดท้ายที่เข้าสู่ร่างกายเราเป็นเสียงที่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุด ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • ใช้อุปกรณ์ป้องกันหู เพื่อลดระดับความดังของเสียงที่เกินมาตรฐานให้เบาลง โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่เป็นที่ครอบหู ซึ่งจะปิดหูและกระดูกรอบๆ ใบหูทั้งหมด ทำให้สามารถลดระดับความดังของเสียงได้มากถึง 20-40 เดซิเบล ซึ่งสามารถลดระดับความดังของเสียงได้มากกว่าอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้อุปกรณ์ประเภทปลั๊กอุดหู โดยมีทั้งแบบที่ทำด้วยยางและพลาสติก วิธีการใช้คือนำสอดเข้าไปอุดในหู สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ประมาณ 10-20 เดซิเบล
 • ควบคุมระยะเวลาในการทำงานที่ต้องรับเสียงให้ไม่นานจนเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย

ที่ปรึกษาเรื่องเสียง

การควบคุมเสียงภายในโรงงานให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยทั้งกับพนักงานในโรงงานและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง นับเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบการทุกคนไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใดก็แล้วแต่ ควรให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว ยังถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรม และจริยธรรมปฏิบัติ ที่จะสามารถทำให้โรงงานอุตสาหกรรมของเรา ดำเนินกิจการไปได้อย่างเป็นมิตรกับทั้งคนภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดและความสุขสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งก็จะส่งผลให้กิจการของเราเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

READ  ระบบผนังแบบไหน แก้ไขปัญหาเสียงได้ดีที่สุด
Loading Facebook Comments ...

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่ Acoustic Expert เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดยที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า