ออกแบบอะคูสติกในห้องประชุม

ห้องประชุม ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม เนื่องจากเป็นห้องที่ใช้ในการหารือ ระดมสมองและสรุปไอเดีย ดังนั้น ในการออกแบบ ห้องประชุม ควรคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นหลัก โดยต้องมีการออกแบบอะคูสติกภายในห้องทั้งการกันเสียงและการดูดซับเสียงเพื่อลดเสียงก้อง ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ โดยมีคุณสมบัติในการกันเสียงและดูดซับเสียง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเสียงรบกวนและเสียงก้องขณะใช้งาน ห้องประชุม

โดยสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ค่า STC (SOUND TRANSMISION CLASS)  ค่าการกันเสียงของระบบผนังที่เหมาะสม และค่า NRC (NOISE REDUCTION COEFFICIENT) ซึ่งเป็นค่าการดูดซับเสียง เพื่อลดการสะท้อนของเสียง ทำให้สามารถใช้งานห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบห้องประชุม

เลือกเนื้อหาที่ต้องการ

ค่า STC คืออะไร?

ค่า STC คือ ค่าการกันเสียง ซึ่งเป็นตัวเลขค่าเดียวที่แสดงสมรรณะของการยอมให้เสียงจากอากาศผ่านไปได้มากน้อยแค่ไหนบนระบบกำแพง, พื้น, หรือฝ้าเพดาน โดยหาจาก TL ที่ความต่าง ๆ ในช่วง 125-4,000 Hz ซึ่ง STC เป็นค่าเฉลี่ยของ TL ซึ่งสามารถบอกได้ว่าผนังใด ๆ มีค่า STC สูงก็จะสามารถกันเสียงได้ดี

ค่า STC ที่เหมาะสมสำหรับการกันเสียงของผนังห้องประชุมในสำนักงาน ควรต้องพิจารณาว่าห้องประชุมอยู่ติดกับห้องอะไร เพื่อจะได้เลือกค่า STC ของผนังที่เหมาะสม โดยสามารถเทียบค่าจากตารางดังนี้

การติดตั้งระบบผนังกันเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนในห้องประชุม

การติดตั้งระบบผนังกันเสียง เพื่อป้องกันเสียงรบกวน จะใช้วัสดุอะคูสติกเอสซีจี สำหรับผนังกันเสียง  รุ่น Cylence Zoundblock  ติดตั้งตรงกลางระหว่างโครงคร่าว แล้วปิดทับด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีความหนา 8 มม. ขึ้นไป หรือยิปซั่มบอร์ดความหนา 12 มม. ขึ้นไป หากมีประตูหรือหน้าต่างควรเลือกรูปแบบที่มีการซีลขอบยางโดยรอบยาแนวรอบวงกบมิดชิด เลือกใช้วงกบที่มีบังใบหรือมีซับวงกบ เพื่อช่วยลดเสียงเข้าลอดผ่านเข้า-ออก

ติดตั้งระบบผนังกันเสียงในห้องประชุม

การออกแบบระบบผนังซับเสียงเพื่อลดเสียงก้องให้กับห้องประชุม

นอกจากการออกแบบอะคูสติกเพื่อกันเสียงภายในห้องประชุมแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยก็คือ เรื่องเสียงก้องและสะท้อนภายในห้องประชุมที่นับเป็นปัญหาใหญ่ เพราะมีผลกระทบต่อการใช้งาน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือสัมนานั้น ฟังเนื้อหาหรือข้อมูลที่ต้องการสื่อสารไม่ชัดเจน  ซึ่งหากห้องที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ มีการใช้งานฟังก์ชั่นที่หลากหลาย  ก็ยิ่งควรต้องปรึกษาผุ้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อทำการออกแบบระบบอะคูสติกภายในให้มีการดูดซับเสียงให้เหมาะสม

และเลือกใช้วัสดุอะคูสติกที่มีค่าการดูดซับเสียงสูง  NRC ( NOISE REDUCTION COEFFICIENT ) เพื่อลดการสะท้อนของเสียงและเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  อย่างเช่น วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งและดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera  ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงสูง โดยมีค่า NRC = 0.75   อีกทั้ง ยังมีรูปแบบและสีสันที่หลากหลาย สามารถตกแต่งห้องให้มีความสวยงามได้ตามสไตล์ที่ต้องการ  ตัวแผ่นมีน้ำหนักเบา การติดตั้งง่ายเพียงใช้กาวพลังตะปู ติดที่ผนังตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานทั้งฟังก์ชั่นและดีไซน์

ค่า NRC ( Noise Reduction Coefficient)

ค่า NRC ( Noise Reduction Coefficient)  คือ ค่าการดูดซับเสียง เป็นตัวเลขที่ระบุได้ถึงความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุ โดยที่ NRC จะเป็นค่าเฉลี่ยของ SAC ( Sound Absorption Coefficient ) สัดส่วนของพลังงานเสียงที่ถูกดูดซับไป เมื่อชนกระทบกับพลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ความถี่ 250,500,1,000,2,000 HZ  ซึ่งโดยทั่วไปค่า NRC จะต้องมีค่ามากกว่า 0.40 ถึงจะถือว่าเป็นวัสดุดูดซับเสียง

ค่า NRC ห้องประชุม

ห้องประชุม ผนังเสียง

ผนังห้องประชุมสวย

สำหรับปริมาณการติดตั้ง แผ่นซับเสียง รุ่น Cylence Zandera จะต้องติดกี่เปอร์เซนต์ ของห้องที่จะลดเสียงก้องได้อย่างมีประสืทธิภาพ

สามารถเทียบได้จากตารางแสดงขนาดของห้องและ % การติดตั้งได้ดังนี้

ปริมาณการติดตั้ง แผ่นซับเสียง ห้องประชุม

ตัวอย่างการคำนวณ

จากตารางข้างต้น หากเราต้องการแก้ปัญหาเสียงก้องของห้องประชุมซึ่งมีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.30 เมตร เราจะต้องติดตั้ง วัสดุอะคูสติก รุ่น Cylence Zandera  กี่ตารางเมตร?

วิธีคิด : อันดับแรกเราต้องดูก่อนว่า ห้องมีความสูงเท่าไร แล้วจึงค่อยไปคำนวณตามตาราง

จากโจทย์ ห้องสูง 3.30 เมตร ในตารางบอกว่าจะต้องติดวัสดุดูดซับเสียง Cylence Zandera 94% ของพื้นที่ห้อง ซึ่งพื้นที่ห้องโจทย์เท่ากับ 5 x 10 เมตร เท่ากับ  50  ตารางเมตร ดังนั้น จะต้องติดวัสดุดูดซับเสียงทั้งสิ้น เท่ากับ 94% ของ 50 ตารางเมตร = ประมาณ 47 ตารางเมตร

ซึ่งการออกแบบห้องประชุมสัมมนา มีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกัน เช่น  ขนาดของห้อง , รูปแบบของการวางที่นั่ง,จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา,  เวที , ทางเข้าออก ,วัสดุที่ใช้ตกแต่ง  และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ ที่จะต้องสัมพันธ์กัน

เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตัวแปรที่สำคัญที่ใช้ในการบ่งบอกสภาพทางอะคูสติกส์ของห้อง คือ ค่าเวลากังวาน (Reverberation Time,RT) คือ  ค่าที่บ่งบอกถึงระดับความก้องของเสียง ภายในห้อง โดยค่าเวลากังวานที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของห้องและปริมาตรของห้องเป็นหลัก

Reference Site

ปรับปรุงห้องประชุมวังศาลาในส่วนออฟฟิศ

ข้อ ปัญหาที่พบ :  เสียงก้องมาก เนื่องจากผนังเป็นกระจกรอบด้าน จัดเรียงเป็น

รูปก่อนติดตั้งแผ่นซับเสียง รุ่น Cylence Zandera
การวัดเสียงห้องประชุม
การวัดเสียงห้องประชุมก่อนปรับปรุง
ติดตั้งแผ่นซับเสียง รุ่น Cylence  Zandera บนฝ้าเพดานบริเวณกลางห้องบางส่วน เพื่อช่วยลดความก้องของเสียง
การวัดเสียงห้องประชุม1
การวัดเสียงห้องประชุมหลังปรับปรุง

ห้องวังศาลามีปริมาตรประมาณ 160 m3 เป็นการใช้งานแบบ Speech rooms ดังนั้นค่า RT ที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 0.5-0.7 โดยหลังจากการปรับปรุงได้ค่า RT = 0.55 ซึ่งดีกว่าค่าแนะนำทั่วไป

อย่างไรก็ตามการออกแบบห้องประชุมให้สามารถใช้งานได้ตามฟังก์ชั่นที่ต้องการ โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบอื่น ๆ ตามมา ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางออกแบบและวางแผน ก่อนทำการก่อสร้าง เพราะหากมีการก่อสร้างไปแล้ว การแก้ไขอาจทำได้ เพื่อลดผลกระทบและค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา ดังนั้นจำเป็นที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำแนะนำในการออกแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดย Cylence Expert เป็นทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบ และแก้ปัญหาเรื่องเสียง อย่างครบวงจร  ซึ่งให้บริการแก้ปัญหาเรื่องเสียงมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงานคุณภาพ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องเสียง ให้บริการทั้ง ให้คำปรึกษา, เข้าสำรวจหน้างาน, วัดเสียงก่อนและหลังการปรับปรุง, วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข   โดยคำนึงถึงงบประมาณของลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่ Acoustic Expert เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดยที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า